Åke Sjölund

Grafiker, tecknare, filmare, fotograf.
Cirkelledare i teckning och oljemålning.
Kalmar kommuns kulturpris 1981.
Kalmar läns landstings kulturpris 1983.
Studieförbundet Vuxenskolans kulturpris 2009.

Kontaktuppgifter

aakesjolund@telia.com

Galleri