Kägelbanan, Svensknabben, Kalmar

Vi är glada för att vi får ställa ut i Kägelbanan på Svensknabben även denna vår. Det har blivit en uppskattad tradition.

Datumen är: 14-17 maj, öppet 12-17 alla dagarna.

Välkomna!