Kontakt

Har du frågor om vårt kollektiv? Kontakta oss gärna.

Kontaktpersoner:
Solvig Carlsson, ordförande, 076-168 11 89, solvig.carlsson@gmail.com
Anne Johansson 073-427 00 95, anne.torhult@gmail.com