Att tänka på i lokalen

PÅ GRUND AV ALLERGI MÅSTE ALLA SOM VISTAS I VÅRA LOKALER AVST FRÅN ATT ANVÄNDA DOFTANDE PARFYMER OCH DEODORANTER.

TACK FÖR VISAD HÄNSYN!