Hedersmedlemmar

Vi är ett tjugotal medlemmar varav ett fåtal  är hedersmedlemmar. Vi har för att presentera oss själva vid utställningar gjort självporträtt, det saknas fortfarande ett fåtal så bilden är fortfarande lite provisorisk och byts när den är mer komplett.

De personliga sidorna är under uppbyggnad och kompletteras under hösten/senhösten.

Självporträtt av alla oss medlemmar i Grafik99 / bildverket, med verkstad /atelje i Kalmar.
Självporträtt av alla oss medlemmar i Grafik99 / bildverket, med verkstad /atelje i Kalmar.